Cu stil despre educație

Search

Temele pentru acasă - o nouă abordare

Cartea colegei noastre propune o nouă abordare, venind în sprijinul profesorilor din învățământul primar din România care se confruntă cu probleme în ceea ce privește efectuarea temelor pentru acasă de către elevi.

Alegerea temelor pentru acasă de către profesor a devenit destul de dificilă și tinde să piardă din vedere condițiile necesare pe care trebuie să le îndeplinească acestea pentru a favoriza dezvoltarea beneficiilor academice în rândul elevilor și să țină cont de opinia părinților. În lupta continuă de a mulțumi părinții, copiii sunt cei care au de pierdut. 


  • În învățământul primar, în atribuirea temelor pentru acasă, domină principiul calității sau al cantității?
  • Cunosc profesorii impactul negativ pe care temele pentru acasă inadecvate îl au asupra elevilor? Dacă da, în ce fel se adaptează temele nevoilor și intereselor elevilor, astfel încât să contribuie la dezvoltarea personală?
  • Sunt părinții conștienți de influența negativă a temelor pentru acasă asupra personalității elevilor? Cum combat aceste efecte negative?
  • Sunt temele pe care le primesc elevii de astăzi ancorate în societatea actuală?

Sunt întrebări la care autorii au răspuns, menținând o poziție neutră și evidențiind aspectele pozitive și negative pe care temele pentru acasă le pot avea asupra elevilor din învățământul primar.

Cartea este structurată în patru capitole: 
  1. ,,Considerații teoretice și evoluții conceptuale”, 
  2. ,,Analiza temelor pentru acasă”,
  3. ,,Cercetare pedagogică” și 
  4. ,,O nouă abordare a temelor pentru acasă”.

Primul capitol ilustrează evoluția și utilizarea conceptului de temă pentru acasă în ultimele două secole în lume.

În cel de-al doilea capitol, atenția se concentrează asupra factorilor indispensabili ce trebuie luați în considerare de fiecare dată când profesorul atribuie teme elevilor, precum: stadiul de dezvoltare, resursele materiale de care dispune elevul și nevoile acestuia.

Cel de-al treilea capitol este unul complex, deoarece presupune realizarea unui studiu de cercetare pe părinții și profesorii elevilor din învățământul primar care ilustrează modul în care sunt utilizate temele pentru acasă de către profesorii învățământului primar din România și care este percepția părinților și a profesorilor despre acestea.

Rezultatele acestei cercetări au dat naștere ultimului capitol al acestei lucrări ,,O nouă abordare a temelor pentru acasă”. Acesta propune o serie de exemple de teme pentru acasă la disciplinele: Comunicare în limba română și Limba și literatura română, având la bază rezultatele cercetării și ținând cont de nevoile, interesele elevilor, nivelul de dezvoltare intelectuală și zona proximei dezvoltări, conținutul predat la clasă și cerințele societății actuale. 


Unde găsești cartea? În magazinul online al editurii Matrix Rom. 

Un comentariu

Îți mulțumim pentru că eşti alături de noi şi ne citeşti. Aşteptăm cu mare drag părerea ta. Scrie-ne!