Cu stil despre educație

Search


Ca ȋn fiecare an, printr-un dangăt straşnic, ultimul clopoțel anunță marea destrăbălare estivală. Planificarea, catalogul şi alte documente asemănătoare fug din calea caniculei şi se pregătesc de hibernare, prin sertare. Într-un continuu du-te-vino, valizele devin neȋncăpătoare şi de prin buzunare, portofelele suprasolicitate, strigă după ajutor.
În prezent există două categorii de elevi: cei care sunt demotivați de stresul activităților școlare și de performanțele scăzute și cei ca...