Cu stil despre educație

SearchŞtiai că-i mare târg la Cărtureşti?

Sute de rechizite amuzante şi de mare ȋncredere, manuale ȋn limba română, titluri din bibliografia şcolară, manuale ELT, lecturi suplimentare, jucării educative şi alte produse ingenioase de papetărie sunt pregătite de şcoală şi ȋşi aşteaptă nerăbdătoare noii prieteni pentru a porni ȋmpreună ȋn aventura cunoaşterii.


Colorata! Organizata!  Din două butoane şi un print e GATA la tine acasă sau la tipografia aceea mică şi profi de la colț de stradă. Spir...
Ca ȋn fiecare an, printr-un dangăt straşnic, ultimul clopoțel anunță marea destrăbălare estivală. Planificarea, catalogul şi alte documente...
În prezent există două categorii de elevi: cei care sunt demotivați de stresul activităților școlare și de performanțele scăzute și cei ca...
Cu toții avem în clasă elevi care au nevoi diferite de afecțiune, ascultare și chiar atenție. Pentru a satisface aceste nevoi și pentru a re...